Oct 14 2019
I årskurs 4-6 har vi ett läsprojekt och en utmaning att läsa lika många sidor som det är km till månen. Vi har ett läsprotokoll som uppmuntrar till olika genres och varianter av böcker samt ger eleverna en möjlighet att öva på olika presentationstekniker och variationer. Vi har en väldigt fin display i vår matsal som tydligt visualiserar varje trappsteg vi tar. Eleverna är engagerade och många uttrycker att de verkligen hittat läslust och upptäckt nya författare och sorters böcker de inte brukade läsa förut. Här kommer några citat från elevernas utvärdering av början av läsprojektet.
“Bästa med det här projektet är att man får läsa mycket och jag tycker om att läsa mycket. Det bästa med att läsa är att man kan lära sig olika faktor,ord,stava och läsa”
Melvin
“Det bästa med det är att man får ta väldigt mycket tid till att läsa och jag älskar att läsa. Jag tycker att det är kul och spännande med projektet för att trappan är cool och att man får läsa. Jag tror att vi gör det för att vi ska läsa och lära oss mer och få mer information till hjärnan”.
Linnéa
“Jag tycker att det är bra för när man läser så lär man sig nya ord och grejer jag själv har lärt mig massor.
Jag tror att vi gör det här för att vi läser för lite och att vi måste utveckla våra ord.
Jag tycker att det är jättebra för att nu börjar verkligen folk i vår skola läsa och utpeka att det är roligt”
Gabriel
Med hopp om en fortsatt lustfylld läsande och kreativ höst!