Oct 31 2019

Centralt innehåll årskurs 1/ kunskapskrav

  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.