Our work
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Rådan

Åk 4 och Barnboksveckan

I veckan uppmärksammades nationella läsdagen och Barnboksveckan med extra mycket läsning, favoritböcker idag samt minnen från våra favoriter från barndomen. Årskurs 4 är riktiga hejare på att läsa och är verkligen engagerade i vår stora läsutmaning att läsa hela vägen till månen.

Barnboksveckan och Nationella Läsdagen

I veckan har vi uppmärksammat Barnboksveckan och nationella läsdagen genom att prata om gamla barndomsminnen och favoriter. Vi har även pratat om hur vi vill uppmärksamma den här veckan framöver, vad har vi för önskemål, förslag och kreativa idéer. Eleverna har övat på muntliga framställningar och presenterat sina tankar kring veckan och visat upp sina […]

Åk 6 Läser MYCKET!

I vårt läsprojekt och vår stora utmaning att läsa hela vägen till månen innan skolårets slut, uppmärksammades idag två elever lite extra. Emilia i 6R och Greta i 6B har läst många böcker och då såklart bidragit med många sidor. De har också tagit stort ansvar över sitt läsprotokoll, sina redovisningar, varierat sig i sina framställningar […]

Lucia – In the works at Futuraskolan International Rådan

Futuraskolan International Rådan’s grade 3 students and teachers are planning and preparing for this year’s Lucia concert. The concert will be on December 13, 2019, at 14.30 in the schoolyard – rain or shine…or snow. This year, Rådan has invited the residence of Silverdal’s elderly care home to join the celebrations.

I Love Reading to the Moon and Back

Futuraskolan International Rådan students are AMAZING! In the 55 days since the I Love Reading to the Moon and Back challenge started, students in grades 4, 5, 6B and 6R have read a whopping 55,000 pages! What a great group of readers!

The Reading Continues…

This Wednesday, as part of the I Love Reading to the Moon and Book challenge, Futuraskolan International Rådan grades 4, 5, 6B and 6R visited Sollentuna Library. The students had the opportunity to find books that they could choose for the reading challenge. Many students asked the librarians for help with specific topics that ranged […]

IPC and IMYC Books

Futuraskolan International Rådan’s library has books displays this months which reflect the International Primary Years and Middle Years Curriculum themes that Rådan students are working with. These themes are digital gamers, earth and space, beliefs, the human brain and chemistry, creativity, curiosity, and entrepreneurship. The books on display cover a wide range of possibilities in […]

Mål, Utveckling, Framåtsyftande Plan och Progression

Vi pratar mycket om mål, utveckling, framåtsyftande plan och progression i vår skola och på lektionerna i svenska. Det är även viktigt att stanna upp och reflektera över vad som är bra, vad som fungerar och vad just varje individ är glad och tacksam över här och nu. Det har vi gjort nu under första […]