Nov 8 2019
Vi pratar mycket om mål, utveckling, framåtsyftande plan och progression i vår skola och på lektionerna i svenska.
Det är även viktigt att stanna upp och reflektera över vad som är bra, vad som fungerar och vad just varje individ är glad och tacksam över här och nu. Det har vi gjort nu under första veckan efter läslovet.
Många är stolta över vår fina skola, vårt mysiga klassrum, sin egen utveckling samt känner tacksamhet över sina vänner.