Dec 3 2019

Vi har under de senaste veckorna skrivit egna berättelser. Vi har övat på miljö och personbeskrivningar samt struktur med inledning, dilemma, lösning och avslut. Vi bjöd ner vår årskurs 9 och varje elev fick en egen fadder och expert för att stärka upp sin berättelse.

Vilken lycka att få hjälp och stöd samt en äldre elev att hälsa på i skolan i våra korridorer. Eleverna i årskurs 9 var väldigt omhändertagande och hjälpsamma.

Vi fortsätter att kombinera våra berättelser med egna bilder och kommer läsa upp våra verk för varandra i klassen inom kort.

Vi har även utvärderat vårt arbete och våra lektioner för att påminna oss om arbetsro och vår egen insats.