Feb 21 2020

Eleverna i klass 9 har arbetat ambitiöst och kreativt med ett arbete som är kopplat till kunskapskraven i svenska, bild och musik. Arbetet i svenska och bild är avslutat, det som återstår är att lägga till musiken och sedan redovisa arbetet. De har skrivit dikter under temat “Något som berör”. Dikterna har de sedan använt sig av när de tagit bilder, för att kunna uttrycka det som dikten handlar om. Vi som undervisar i svenska och bild är mycket imponerade och glada över det som eleverna har presterat. Så här kan det se ut!