Nov 19 2020

Eleverna fortsätter att briljera med sina kreativa redovisningar. Här har en elev läst en av böckerna i serien om Harry Potter och redovisat genom att tillverka ett eget brevpapper, textat fint samt tagit med en trollstav och instruerat för klassen hur den använda i filmen.

Detta inspirerade många andra elever och brevskrivande är nu väldigt populärt i åk 4-6.

Några skriver brev till författaren av boken de läst. Några skriver brev till en av karaktärerna i boken de läser.

Kreativiteten flödar och vi inspirerar varandra.