Blog News
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Rådan

Flickan som flyttade hemifrån

 

Författare: Molly och Alma

 

Documents and links

Pojken går på tivoli

 

Författare: Markus och Isidor

 

Documents and links

Fakta om får

 

Författare: Boyuan och Selma

 

Documents and links

Fakta om kon

 

Författare: Edvin och Adrian

 

Documents and links

Fakta om grisen

 

Författare: Daniel och Anders

 

Documents and links

Fakta om fåret

Författare: Thyra och Kian

 

Documents and links

Faktatext om hästen

 

Författare: Sebastian och Linnea

 

Documents and links

Faktatext om hästar

 

Författare: Viktor och Brianna

 

 

Documents and links

Fakta om geten

 

Författare: Karl och Arthur

 

Documents and links

Faktabok om hönan

 

Författare: Erik och Alexandra

 

Documents and links

External blogs