Blog News
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Rådan

Fakta om grisen

 

Författare: Christoffer och Aurelie

 

Documents and links

Fakta om fåret

Författare: Thyra och Kian

 

Documents and links

Fakta om kon

 

Författare: Julie och Alexander

 

Documents and links

Fakta om fåret

 

Författare: Axel och Oliver

 

 

Documents and links

Faktatext om hästen

 

Författare: Matilda och Iraklis

 

Documents and links

Fakta om grisen

 

Författare: Vilda och Liam

 

Documents and links

Fakta om geten

 

Författare: Karl och Arthur

 

Documents and links

Fakta om gåsen

Författare: Liam och Emelie

 

Documents and links

Faktatext om geten

 

Författare: Stefano

 

 

Documents and links

Faktatext om hästen

 

Författare: Sebastian och Linnea

 

Documents and links

External blogs