UN Day at Rådan

Today, the students in grades 6, 7, 8, and 9 participated in UN Day. They were divided into countries and participated in debates representing their countries’ interests.

There was also a tasty UN Day fika. The students made goodies to share with their classmates.

Sofiadagen 2020

The year 1890 Sofia Alm started Rådan skolan as a foundation to ensure girls from less fortunate circumstances to be granted a basic education. The girls lived at Rådan from 5-18 years old. Every year on the 15th of May, when Sofias name is celebrated in the Swedish calendar, Rådan skolan raises money to Malala fund in Sofias memory!

Find out what Rådan got up to HERE

 

Grade 9 / svenska/bild/musik – “Något som berör”

Eleverna i klass 9 har arbetat ambitiöst och kreativt med ett arbete som är kopplat till kunskapskraven i svenska, bild och musik. Arbetet i svenska och bild är avslutat, det som återstår är att lägga till musiken och sedan redovisa arbetet. De har skrivit dikter under temat “Något som berör”. Dikterna har de sedan använt sig av när de tagit bilder, för att kunna uttrycka det som dikten handlar om. Vi som undervisar i svenska och bild är mycket imponerade och glada över det som eleverna har presterat. Så här kan det se ut!

Choreography – Grade 9
In PE the grade 9 at Rådan get to choose their own music to make a choreography to.