Our work
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Rådan

Sofiadagen 2020

The year 1890 Sofia Alm started Rådan skolan as a foundation to ensure girls from less fortunate circumstances to be granted a basic education. The girls lived at Rådan from 5-18 years old. Every year on the 15th of May, when Sofias name is celebrated in the Swedish calendar, Rådan skolan raises money to Malala […]

Grade 9 / svenska/bild/musik – “Något som berör”

Eleverna i klass 9 har arbetat ambitiöst och kreativt med ett arbete som är kopplat till kunskapskraven i svenska, bild och musik. Arbetet i svenska och bild är avslutat, det som återstår är att lägga till musiken och sedan redovisa arbetet. De har skrivit dikter under temat “Något som berör”. Dikterna har de sedan använt […]

Choreography – Grade 9

In PE the grade 9 at Rådan get to choose their own music to make a choreography to.