Our work
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Rådan

Grade 9 / svenska/bild/musik – “Något som berör”

Eleverna i klass 9 har arbetat ambitiöst och kreativt med ett arbete som är kopplat till kunskapskraven i svenska, bild och musik. Arbetet i svenska och bild är avslutat, det som återstår är att lägga till musiken och sedan redovisa arbetet. De har skrivit dikter under temat “Något som berör”. Dikterna har de sedan använt […]

Choreography – Grade 9

In PE the grade 9 at Rådan get to choose their own music to make a choreography to.