Our work
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Rådan

Samarbete mellan årskurserna

Vi har under de senaste veckorna skrivit egna berättelser. Vi har övat på miljö och personbeskrivningar samt struktur med inledning, dilemma, lösning och avslut. Vi bjöd ner vår årskurs 9 och varje elev fick en egen fadder och expert för att stärka upp sin berättelse.

Vilken lycka att få hjälp och stöd samt en äldre elev att hälsa på i skolan i våra korridorer. Eleverna i årskurs 9 var väldigt omhändertagande och hjälpsamma.

Vi fortsätter att kombinera våra berättelser med egna bilder och kommer läsa upp våra verk för varandra i klassen inom kort.

Vi har även utvärderat vårt arbete och våra lektioner för att påminna oss om arbetsro och vår egen insats.