Our work
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Rådan

Swedish/Svenska Grade 1/ Årskurs 1

Centralt innehåll årskurs 1/ kunskapskrav

  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.